Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych

FOCUSNET Kamil Łowczyński T. Noniewicza 34, 16-400 Suwałki

NIP: 8442220205 REGON: 200714130

Dane kontaktowe:

e- mail: kontakt@focusnet.com.pl

telefon: 530511108

adres pocztowy: FOCUSNET Kamil Łowczyński T. Noniewicza 34, 16-400 Suwałki

Cel przetwarzania danych osobowych

– Realizacja Twoich zamówień

– Świadczenie obsługi zleceń serwisowych

– Realizacja usług oferowanych w serwisie

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,

– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

– brak możliwości realizacji zamówienia

 

Możliwość cofnięcia zgody:

– w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

 

Profilowanie:

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na

podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne

lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez

strony lub

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

– uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej

 

Bezpieczeństwo danych:

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Twoje uprawnienia:

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).
Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

• obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

• prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

• przedstawianie sprofilowanych ofert,

• statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Usługi Zewnętrzne / Odbiorcy Danych

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– Podmiot realizujący dostawę towarów

– Dostawca płatności

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Dostawca oprogramowania ERP

– Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

– Podmiot prowadzący punkt odbioru paczek

– Podmiot zapewniający usługi marketingowe

– Podmiot zapewniający system mailingowy

– Podmiot zapewniający obsługę zamówień, w tym zwrotów i reklamacji

– Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

– Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

– Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: kontakt@focusnet.com.pl